Điều khoản sử dụng tại website hoangkimstore.com

Website hoangkimstore.com là tên gọi của cửa hàng cung cấp "Thực phẩm chức năng Hoàng Kim"  xây dựng phát triển. Một khi đã tham gia website hoangkimstore.com nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:

Điều 1: Khi liên hệ hay gửi câu hỏi, hay bình luận tới hoangkimstore.com , bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ, email,...

- Đây là những thông tin bắt buộc, quý khách hàng phải điền đầy đủ thông tin để chúng tôi căn cứ theo đó mà phục vụ quý khách một cách tốt nhất.

- Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết.

Điều 2: Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Điều 3: Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của website hoangkimstore.com cũng như hệ thống máy chủ của Website hoangkimstore.com

- Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống, bạn hãy thông báo cho đội ngũ quản trị websitehoangkimstore.com qua email [email protected]

- Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của website hoangkimstore.com .

Điều 4:
- Khi giao tiếp, nhận xét và đánh giá bất kỳ  nhận xét của các khách hàng khác, bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với khách hàng khác.

- Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...).

- Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một khách hàng khác, hoặc là thành viên trong Ban Quản trị Website hoangkimstore.com

Điều 5:
- Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền.

- Tuyệt đối không bàn luận về Chính trị.
BAN QUẢN TRỊ WEBSITE HOANGKIMSTORE.COM